Napkor bemutatkozik


Napkor Község 3867 lakosú. A Közép-Nyírségben Nyíregyházától 12 km-re keletre található a település. A községen áthalad a 41-es főút, valamint a Nyíregyháza - Vásárosnamény vasútvonal.
A falut homokbuckák veszik körül. Itt emelkedik Szabolcs középső területének legnagyobb dombja, a Golyóbis. A községet 1231-ben említi először írásos feljegyzés. A régészeti adatok azt mutatják, hogy a falu már a tatárjárás előtt is létezett.

A római katolikus műemlék templomot egy 1271-ben kelt levél említi először. A XVI. századtól a reformátusok használták , de a nagy pestisjárvány után Mária Terézia és II. József svábokkal telepítette be az 1760-as 70-es években. A betelepített lakosság vallására tekintettel a középkori templom ismét a katolikusok kezébe került. A templom kora gótikus eredetű a XIII. századból.

1762-ben barokk stílusban átalakították, 1948-ban kibővítették. Az 1996-os felújítás során XIII. századi freskót találtak. A község görög katolikus temploma klasszicista jellegű, egyhajós falusi templom, melyet 1859-ben építettek. A református imaházban gyűlnek össze Istentiszteletre a gyülekezet tagjai , amely 2008-tól önálló Missziói gyülekezetként működik.

A községben élt Báró Jósika Miklós, a magyar regényírás úttörője. 2005-ben avattuk fel a szobrát, melyet a lakóhelyéül szolgáló volt Kállay kastély, jelenleg nevét viselő Általános Iskola parkjában állítottunk fel.
A településen 2006-ban felújított korszerű 150 fős óvoda óvja, neveli a község apróságait.
A Báró Jósika Miklós nevét viselő Általános iskolában közel 300 diák tanul.


A községben élők egészségét két házorvos, két fogorvos és két védőnő vigyázza. A faluban megöregedett idős emberekről a bentlakásos idősek otthonában gondoskodnak szeretettel az idősek megelégedésére.
Működik továbbá a házi szociális gondozás és a gyermekjóléti családsegítő szolgálat.

A faluházán található teleház és könyvtár a művelődést, szórakozást biztosítja.
1998-ban a "Virágos Magyarország Mozgalom" keretében a község elnyerte a Belügyminisztérium különdíját, ebben az évben a település erős emberei a "Magyarország legerősebb faluja" vetélkedőn első helyezést értek el.

A III. Nemzeti Lovas Fesztiválon a napkori lovas bandérium első helyen végzett a megyék versenyében.
A község határában található az Országos Meteorológiai Szolgálat radarmeteorológiai obszervatóriuma, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a tájra. A település területén két vadaskert is működik valamint Erdei Iskola.

A község lakói ápolják a hagyományokat, a hagyományőrző lovasbandérium bemutatói, a faluház berkeiben alakult asszonykórus dalai útján is.